Menu:

Kirjaston aukioloajat


Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo. 17-19. Poikkeuksellisesti kirjasto on suljettu keskiviikkona 13.2.2013.

[lue lisää...]

Pohjalainen valtuuskunta kokoontuu


Pohjalaisen valtuuskunnan seuraava kokous

[lue lisää...]

Kirjatoimintaa


Uusi vuosi - uudet kujeet kirjastolla!

[lue lisää...]

Oikotiet

Forum
Kämppä
Calendar
Porthan
Ostrobotnia
Juhlailmoitus

Juhlailmoitus - Festanmälan

Denna blankett ska fyllas i av ansvarspersonen för tillställningen.
Tämän lomakkeen täyttää tilaisuuden vastuuhenkilö.

Järjestäjä - Arrangör

Organisaatio - Organisation:

Järjestäjäryhmä (esim. koulutusvaliokunta, Oulun toivo)
Arrangör (t.ex. programkommittén):

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Nimi - Namn:

Sähköposti - E-post:
  

Puh.nro. - Tel.nr.:Tilaisuus - Evenemanget

Nimi - Namn:

(esim. PV:n joulupäivälliset / t.ex. ÖD:s julmiddag)

Päivämäärä - Datum:   
Alkaa klo. - Börjar kl.:

Tilaisuuden tyyppi - Typ av evenemang:
Ryhmä - Grupp
Kaikki osallistujat etukäteen tiedossa - Alla deltagare kända på förhand
Talo - Hus
Kaikkille talon osakuntalaisille - Öppet för alla i huset
Avoimet - Öppna
Avoimet myös talon ulkopuolisille - Öppet även för utomstående

Tilat - Utrymmena :
Juhlasali - Festsalen
Klubihuone - Klubbrummet
Teatteri - Teatern
Keittiö - Köket
Möykkä ja/tai sauna - möykkä och/eller bastuTurvallisuus - Säkerhet

Mainostetaanko bileitä talon ulkopuolisille ja jos niin kenelle ja miten
Gör man reklam för festen utanför huset och i så fall åt vem och hur:

Lista sisäänpääsynvalvontavuoroista kunnes ulko-ovi suljetaan (esim. 22-23 Ville Valvoja ...) -
Lista på dörrvakter tills ytterdörren stängs (tex. 21-22 Ville Väktare):

Ulkoovi suljetaan kello - Ytterdörren stängs klockan:Muuta - Övrigt

Tilat siivoaa - Utrymmena städar:

(nimi ja puh.nro. tai "siivousfirma")
(namn och tel.nr. eller "städfirma")

Vapaa kuvaus tilaisuudesta ja järjestelyistä (pakollinen) -
Fri beskrivning av evenemanget och arrangemangen (obligatorisk):

Tämän lomakkeen tiedot välitetään myös talosäätiön asiamiehelle.
Uppgifterna på denna blankett förmedlas även till husstiftelsens ombudsman.

Kyllä, olen lukenut osakuntatilojen ohjesäännöt ja sitoudun noudattamaan niitä.
Ja, jag har läst Reglemente för nationsutrymmena och binder mig att följa dessa.


Pohjalainen Valtuuskunta - Österbottniska Delegationen 26.9.2001